Behandeling klacht

In artikel 4 van het Reglement is bepaald wanneer en op welke wijze een klacht bij de Commissie kan worden ingediend.

Een klacht in de zin van het Reglement is: elk verzoek van een polishouder tot een eventuele (aanvullende) vergoeding op basis van de Schrijnende gevallen-regeling dat op grond van artikel 1 van het Reglement onder de bevoegdheid van de Commissie valt.

Als polishouder moet u voor het indienen van uw klacht bij de Commissie gebruik maken van het klachtenformulier (doorklikken naar het formulier). Stuur het ingevulde en ondertekende klachtenformulier op samen met kopieën van alle relevante stukken. In ieder geval moet u die stukken bijvoegen waaruit blijkt dat u uw verzekeraar heeft verzocht om toepassing van de schrijnende gevallenregeling en dat de verzekeraar daarover een definitief standpunt aan u heeft kenbaar gemaakt. Alleen als dat is gebeurd, neemt de Commissie uw klacht in behandeling.