Commissie

Laatste verslag Commissie Individuele Schrijnende Gevallen

De Commissie Individuele Schrijnende Gevallen, in 2013 ingesteld in het kader van de overeenkomsten die de Stichting Verliespolis en de Stichting Woekerpolis Claim hebben gesloten met zes verzekeraars (*) over compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen, heeft, in de vorm van een Eindbericht over de jaren 2016 en 2017, haar laatste verslag gepubliceerd. Overeenkomstig het desbetreffende besluit van de beide stichtingen en de verzekeraars beëindigt de Commissie daarmee haar werkzaamheden.

De compensatieregelingen die de verzekeraars en de stichtingen overeenkwamen kennen ook een regeling voor polishouders in een zogenoemde schrijnende situatie. Daarbij gaat het om de situatie waarin de polishouder na toepassing van de algemene compensatieregeling nog steeds wordt geconfronteerd met een aanzienlijk verlies als gevolg van de specifieke productkenmerken (anders dan het normale beleggersrisico). De Commissie onder voorzitterschap van mr. dr. M. Oosting had als taak te toetsen of de verzekeraars de overeengekomen regeling juist hebben toegepast. In totaal heeft de Commissie dertien klachten over de toepassing van de coulanceregels ontvangen.

Ook na het beëindigen van de werkzaamheden van de Commissie blijven verzekeraars de situatie van een klant altijd op zijn eigen merites beoordelen, en zullen zij waar nodig een passende oplossing bieden. Als consumenten het niet eens zijn met de beslissing van de verzekeraar, kunnen zij – na het doorlopen van de interne klachtenprocedure van de verzekeraar – bezwaar aantekenen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Voor het eindbericht van de Commissie, klik hier.

(*)  Achmea, Aegon, ASR, Delta Lloyd, Nationale-Nederlanden en SNS REAAL, vertegenwoordigd door het Verbond van Verzekeraars