Samenstelling

De Commissie Individuele Schrijnende Gevallen bestaat uit:

Mr. dr. M. Oosting    (voorzitter)

Marten Oosting (1943) is oud-lid van de Raad van State (2000 - 1 juni 2013). Daarvoor was hij onder meer Nationale ombudsman (1987 - 1999) en hoogleraar bestuursrecht en bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen.
 

Prof. mr. C.E. du Perron   (commissielid)


Edgar du Perron (1965) wordt per 1 april 2016 raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden. Daarvoor was hij als hoogleraar privaatrecht en decaan verbonden aan de faculteit der rechtsgeleerdheid van de UvA. Daarnaast is hij onder meer voorzitter van de Geschillencommissie financiële dienstverlening (Kifid).

P.P.C. van Zijp   (commissielid)

P. (Peter) P.C. van Zijp (1946) is gepensioneerd actuaris, lid van het Koninklijk Actuarieel Genootschap.
Tot aan zijn pensionering per 1 januari 2010 is hij als actuaris werkzaam geweest bij verschillende levensverzekeraars.


De Commissie wordt ondersteund door:   

mr. T.R.G. Leyh (secretaris).