Taak; bevoegdheden

Op grond van de Schrijnende gevallen-regeling van zijn verzekeraar kan een polishouder als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, aanspraak maken op een aanvullende vergoeding van zijn verzekeraar. Als de polishouder het niet eens is met de toepassing van deze regeling door zijn verzekeraar, dan kan hij zich met een klacht daarover wenden tot de Commissie Individuele Schrijnende Gevallen.

De Commissie is onafhankelijk van alle partijen die haar hebben ingesteld. Zij verricht haar werkzaamheden op basis van het Reglement waarmee zij is ingesteld en van de Procesregeling die zij heeft vastgesteld, gelet op het Reglement. Het oordeel van de Commissie is bindend voor de verzekeraar en de polishouder.
Door de Commissie worden geen kosten in rekening gebracht aan de polishouder.