Wijze van indienen

Voor het indienen van een klacht, aan de hand van het klachtenformulier, geldt een termijn van drie maanden nadat de verzekeraar een definitief oordeel heeft gegeven op het verzoek om toepassing van de schrijnende gevallenregeling en de verzekeraar de polishouder schriftelijk op deze termijn heeft gewezen.  
Indien u uw klacht al bij een andere instantie ingediend heeft (bijvoorbeeld bij de rechter of bij het KiFiD), kunt u met die klacht niet meer terecht bij de Commissie.